PKN Rijnwaarden

De kerk is van blijvende waarde

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ANBI Tabel

E-mail Print PDF

Inkomsten rekening 2016

Overige opbrengsten onroerende zaken                   € 7.445

Ontvangen interest bank                                              € 2.573

Interest obligaties en pandbrieven minus kosten     € 2.497

Ontvangen interest SKG                                                    € 548

Kerkcollecten                                                                    € 2.438

Giften                                                                                       € 50

                                                   Inkomsten totaal        € 15.551

 

Uitgaven rekening 2016

Diaconaal werk plaatselijk

Diverse kosten                                                                        € 140

Jeugdwerk                                                                                  € 28

Ouderenwerk                                                                       € 1.403

totaal                                                                                     € 1.571

 

Diaconaal werk landelijk en wereldwijd

Afgedragen collecten (diaconaal aandeel)                           € 675

Bijdrage andere instellingen                                                € 2.111

totaal                                                                                       € 2.786

 

Verplichtingen / bijdragen

Quotum Federatie Diaconieën                                                  € 40

Bijdrage I.K.A. Achterhoek/de Liemers                                  € 243

Quotum diaconaal PKN                                                            € 880

Solidariteitsfonds Rijnwaarden                                                   € --

totaal                                                                                        € 1.163

 

Kosten kerkdiensten

Bijdrage kosten kerkdiensten                                                       € --

Overige kosten kerkdiensten                                                € 1.067

totaal                                                                                        € 1.067

 

Lasten onroerende zaken

Belastingen, verzekeringen en overige                                € 1.393

totaal                                                                                         € 1.393

 

Algemeen organisatie

Kosten beheer en administratie                                             € 1.109

Bank- en rentekosten                                                                   € 955

Afschrijving oninbare vorderingen                                          € 2.636

totaal                                                                                           € 4.700

                                                       Uitgaven totaal                 € 12.680

Last Updated on Friday, 30 March 2018 09:45